اتصال به بازار با اجراي طرح الگوي نوين توسعۀ مشاغل خانگي

بیشتر

انتخاب چهارمحال و بختياري براي اجراي طرح الگوي نوين توسعۀ مشاغل خانگي

بیشتر

مزیت طرح توسعه الگوی مشاغل خانگی استفاده از بستر IT است

بیشتر

ایده‌ای ارزشمند است که تبدیل به محصول شود

بیشتر

اشتغال حاصل پرداخت وام نیست

بیشتر

سقف تسهیلات پرداختی به مشاغل خانگی در هر شهرستان بنابر مزیت نسبی آن شهرستان تعیین شود

بیشتر

استان چهارمحال و بختیاری الگوی طرح نوین توسعه مشاغل خانگی شد

بیشتر

جذب ۶ ميليارد و ۷۵۰ ميليون ريال تسهيلات مشاغل خانگي در شهرستان بن

بیشتر

انتخاب چهارمحال و بختیاری برای اجرای طرح الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی

بیشتر

چهارمحال و بختیاری به عنوان استان پایلوت اجرای طرح مشاغل خانگی انتخاب شد

بیشتر

انتخاب چهارمحال و بختیاری برای اجرای طرح الگوی نوین توسعۀ مشاغل خانگی

بیشتر

تشريح مراحل طرح الگوي نوين توسعه مشاغل خانگي در کارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري چهارمحال و بختياري

بیشتر

شهرکرد،میزبان همایش توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار زنان

بیشتر